La intenció d’aquesta normativa no és altra que la de evitar accidents i situacions de perill.

Limits zona de zona de vol:

          Es prohibeix volar per sobre la carretera , per sobre els cotxes aparcats i per sobre la zona de pilots.  Cal mantenir una distància entre drons i pilots. S’estudiarà fer servir xarxes de protecció.

 

           Cadascú és responsable del seu equip i ha de vetllar el màxim per evitar fallos mecànics o elèctrics, que podrien fer perdre el control del dron i per tant , entrar en una situació de perill.

           

           Si algú genera un accident -directament o bé indirectament (conexio d’un vtx generant pèrdua de visual d’un pilot en competició) aquest en será el responsable ; en cap cas la direcció de Multicopters.cat.

En cas de senyals clars que un dron no ofereixi un mínim de seguretat (vers ell mateix o bé vers els altres drons) , se li pot prohibir el vol.

           

           Les bateries dels drons es podrán connectar únicament a sobre la graella de sortida, abans de cada cursa i no durant.. En cap cas es podran connectar a la taula  i molt menys fer-ho a prop de pilots mentre estan volant.

           

            Abans de conectar la bateria és imperatiu comprovar que la freqüència del nostre dron no interferirà en la resta dels corredors , mitjançant la taula de control de freqüències. S’aconsella portar instal.lat un vtx Tramp HV per tal de poder canviar la freqüència fàcilment.

 

             La potència màxima d’emissio serà de 350mw - 200mw un cop tots fem servir els tramp HV. Es desrecomanen transmissors de 600 mw en curses , doncs poden interferir en la senyal de video d’altres pilots.

         

             Qui vulgui portar mascotes ho fara amb la condició que durant la cursa l hauran de tenir lligada, doncs poden ocasionar distraccions o bé situacions de perill.

 

              Es delimitarà un espai clar per tal que el públic s’hi estigui. En cap cas sortiran del recinte mentre hi hagi carrera.

En cas d’un accident o col.lisió , el pilot s’haura de quedar al seu lloc i no podrá anar a buscar el dron fins que no es doni per acabada la cursa, i els drons aterrats.

           

              Tots hem de vetllar per mantenir net tot el recinte. Per ara és la única “cuota” que el propietari ens ha posat.
DIRECCIÓ MULTICOPTERS.CAT

Normativa Multicopters.cat